Samenvatting ISO 17712: 2013

De laatste editie van de internationale norm ISO 17712: 2013 werd gepubliceerd in mei 2013.  Het doel is om de mechanische verzegelingen te testen en te classificeren die aanvaardbaar zijn voor de beveiliging van vrachtcontainers in de internationale handel.

ISO 17712:2013 vervangt alle voorgaande normen
(2010: ISO/PAS 17712/2010)
(2006: ISO/PAS 17712/2006)
(2003: ISO/PAS 17712/2003)

Verzegelingen die gecertificeerd zijn als ‘HIGH SECURITY’ ISO 17712: 2013 kunnen ook worden gebruikt om goederenvervoer langs het spoor of over de weg, in binnen- en buitenland te waarborgen.

 

Lijst van onze ISO 17712:2013 verzegelingen (gecertificeerd):

De certificering met de ISO 17712:2013 norm wordt alleen maar geleverd na een serie van testen uitgevoerd in een labo dat gecertificeerd is met ISO 17025.

Het labo moet uitgerust zijn met machines voor het uitvoeren van verschillende testen zoals de trekproef, buigproef en breekproef.

De labo-certificering verkregen voor de verzegelingen moet ook worden ondersteund door het ISO 9001-certificaat van de producent van verzegelingen, anders is de ISO 17712:2013 niet gevalideerd.  Dit is een volledige garantie voor de eindgebruiker.

Artikel 6 – Bewijs van fraude

Dit specifiek artikel vereist dat de veiligheidszegels zo zijn ontworpen dat wanneer erop gefraudeerd wordt deze fraude zichtbaar wordt. In de praktijk dient dit bewijsmateriaal verzameld te worden, na inspectie, door een commerciële of leidinggevend persoon.

Deze compliantie, onder clausule 6 van high security, vereist dat de producent van de veiligheidszegels de fraude-aantonende eigenschappen dient te documenteren. Deze documenten worden voorgelegd aan een ‘proces-review’ organisatie dewelke ISO/IEC 17020 geaccrediteerd is, zoals bv. SGS. Dit kadert in het ISO 9001 Quality Operational Procedure van de producent, in overeenstemming met een aantal praktijken in verband met veiligheid, zoals beschreven in de ISO17712:2013, bijlage A. Het rapport van het geaccrediteerde audit bureau bevestigt en commentarieert de naleving van het fraude-voorkomend programma van de producent, als de bijhorende uitgevoerde testen. Voor het gebruiksgemak van haar klanten en relaties krijgt de producent van het audit-kantoor een samenvattend verslag van deze naleving.

Hier vindt u alle certificaten die nodig zijn om eventuele juridische kwesties in verband met het gebruik van deze gecertificeerde veiligheidszegels te vermijden:

a) Certificaat ISO 17712:2013 , uitgegeven door een ISO 17025 gecertificeerd labo.
b) Verklaring van een erkend audit bureau dat de producent presteert in overeenstemming met clausule 6 van het ISO 17712:2013 document.
c) Het ISO 9001 Quality Operational Procedure certificaat als producent van veiligheidszegels.

Indien u niet over deze certificaten beschikt loopt u ernstige juridische risico’s.

   [cml_media_alt id='4379']Certificato ISO 17712-2013[/cml_media_alt]    [cml_media_alt id='4383']Certificato Clausola 6 inserita in ISO 17712-2013[/cml_media_alt]    [cml_media_alt id='4378']certificato iso 9001[/cml_media_alt]
ISO 17712:2013
Certificaat
Artikel 6
ISO 17712-2013
Certificaat
ISO 9001
Certificaat

Indien 1 van deze certificaten ontbreekt dan is de ISO 17712:2013 niet geldig en loopt u eveneens ernstige juridische risico’s.

Voor meer informatie over het volledige aanbod van de LeghornGroup en de certificering kan u contact opnemen met info@leghorngroup.be.

 

» Our security seals ISO 17712: 2013