container-verzegelingenHet is uitermate belangrijk om een veilige en goedkope manier te vinden om de container te verzegelen voor organisaties die hun goederen via containers verzenden.

In feite kan het, door het niet gebruiken van het juiste type containerverzegeling, moeilijk zijn om te bepalen of de container al dan niet is geopend tijdens het transport.

Als u bovendien kan vaststellen dat de beveiliging van uw container is geschonden wordt dit essentieel in geval van een claim voor schade of diefstal aan uw verzekering.

Een andere belangrijke factor bij het kiezen van een containerzegel is dat ze kunnen helpen om de poging tot diefstal tijdens transport te ontmoedigen.

container-verzegelingen

 

 

Dit concept van anti-manipulatie is essentieel voor de LeghornGroup.
Onze ingenieurs hebben een reeks traditionele en elektronische systemen ontwikkeld om het Container Security Initiative adequaat te beheren.

Als u kwaliteit verzegelingen gebruikt op de container, kan u eenvoudig vaststellen of er met de container is geknoeid.

De LeghornGroup produceert kwaliteits verzegelingen dewelke kunnen worden gebruikt voor het transport van containers over zee, lucht en land.

 

Ongeacht het type container dat wordt gebruikt, is het belangrijk om eenvoudig de integriteit van de gebruikte verzegeling te kunnen controleren.

De LeghornGroup biedt een compleet assortiment van high security containerverzegelingen dewelke voldoen aan de criteria van de ISO17712:2013 richtlijn.

container-verzegelingen

Controle van een containerverzegeling door de douane.

 

De meeste douanes wereldwijd, en met name de douane van de Verenigde Staten, samen met de grote containerbedrijven, ondersteunen de noodzaak om high security containerzegels ISO17712:2013 te gebruiken als essentieel onderdeel van de beveiliging van de toeleveringsketen.

Het doel is om het risico van toegang in de container tot een minimum te beperken, waardoor de mogelijkheid van diefstal of introductie van gevaarlijk of illegaal materiaal wordt verminderd.

container-verzegelingen

De verzegeling van de container wordt aangebracht door een vertrouwd persoon met een ISO17712:2013 goedgekeurde veiligheidszegel.

 

 

 

 

 

Dit doel is ook belangrijk voor de afzender, vervoerder en ontvanger van de container.

Hieruit volgt dat de veiligheid van de supply chain moet beginnen bij de verlader.

Zodra de container is gevuld, moet deze worden verzegeld met een high security containerzegel en moet het zegelnummer worden gedocumenteerd.

 

 

 

Vaak sluiten grote containerbedrijven, tegen betrokkenheid van gerechterlijke acties bij sabotage van containers, ook de container af met high security ISO17712:2013 veiligheidszegels.

Ze zorgen voor naleving van de algemene vereisten voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS) en het Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), ontwikkeld door de Amerikaanse regering in het meest algemene plan van ‘Homeland Security’.

De LeghornGroup biedt 6 high security ISO17712:2013 container verzegelingen, waaronder ook met passieve RFID-technologie.

Met betrekking tot de bolt zegels wordt het aanbevolen deze te gebruiken in de SECURACAM-positie of anders op de rechter containerdeur, aan de linkersluiting,

container-verzegelingen

In beide gevallen zijn het container verzegelingen, LeghornGroup-productie en ISO17712:2013 goedgekeurd.

De LeghornGroup, ter klanten-garantie, heeft besloten om geen enkel type van ISO17712:2013 container verzegelingen te verkopen zonder producent-herkenning, naam en uniek volgnummer.

Bovendien onderhoudt de LeghornGroup sinds 40 jaar een bijgewerkte database van al zijn geproduceerde zegels om willekeurige duplicatie door kwaadwillenden te voorkomen.

Al onze medewerkers en technici staan steeds klaar voor uw vragen of advies betreffende de meest geschikte verzegeling voor eender welke vorm van voertuig.