Logistiek en met name logistiek management heeft als doel het controleren van de volledige logistieke stroom van begin- tot eindpunt om te kunnen voldoen aan de behoeften van de klant.

logistiek management: vrachtwagen die vertrekt vanuit het hoofdkantoor van LeghornGroup.

 

 

Volgende activiteiten vallen onder Logistiek Management:
– Customer service.
– Vraagvoorspelling (forecasting).
– Communicatie tussen alle actoren.
– Voorraadbeheer.
– Lading/vracht afhandeling
– Opvolgen van orders
– Locatie van fabrieken of magazijnen.
– Bevoorradingssysteem
– De verpakking
– Het retourbeleid
– Transportwijze
– Magazijnbeheer en opslag
Controle van bovenstaande processen.

 

Al deze processen moeten worden geoptimaliseerd, maar er wordt vooral veel belang gehecht aan veiligheid in de logistieke keten met betrekking tot het transport, de behandeling en de opslag van goederen dewelke uiterst kwetsbaar zijn omdat ze zijn samengesteld uit een groot aantal hubs.

 

De beveiliging voor logistiek moet worden afgestemd op de behoeften van elke organisatie. Eveneens zorgt het voor de interventie op organisatorische processen die worden beheerd door gekwalificeerd personeel die zowel traditionele als innovatieve technologieën gebruiken.
De fundamentele bijdrage dewelke de LeghornGroup kan leveren, betreft de technologische componenten die voertuigen en magazijnen besturen.
Met behulp van deze oplossingen heeft u de volgende financiële resultaten:

-Daling van ontbrekende goederen door logistieke magazijnen.
-Daling van ontbrekende goederen tijdens transport
-Daling van fraude of vandalisme.
-Daling bewakingsbeveiligingskosten.
-Aanzienlijke toename van de efficiëntie van perceptie.
-Stijging klanttevredenheid.

Elk voertuig kan 24 op 24 worden gecontroleerd. Alle vervoerde goederen kunnen 24 op 24 worden gecontroleerd.

Het gebruik van elektronische verzegelingen met een geïntegreerde GPS, en het koppelen ervan aan een tracking web-platform wordt verkregen:
-Om in real-time te weten waar eigen voertuigen zich bevinden.
-Om in real-time te weten of er met het voertuig geknoeid is
-Om in real-time te weten waar er fraude is gepleegd.

Met betrekking tot containervervoer zijn beveiligingskwesties in de transportlogistiek opgelost door het gebruik van RFID-verzegelingen. Dergelijke verzegelingen combineren de mechanische veiligheid met de mogelijkheid om volgende informatie weer te geven:
-Is de verzegeling reeds gebruikt?
-De begindatum van ingebruikname
-Is ermee gefraudeerd en zo ja wanneer?
-Niet meer bruikbaar? Daarnaast kan de verzegeling aanvullende informatie bevatten met betrekking tot vrachtlogistiek.

Het hierboven beschreven systeem kan veilig worden gebruikt, zelfs in de logistiek van de ‘snelwegen van de zee’ met betrekking tot het verkeer van voertuigen en goederen over de ro-ro-schepen. De (Italiaanse) douane is bezig dit systeem te testen om de douanecontroles te versnellen . (Douane-inklaring op zee).

 

Een fundamenteel deel van het gehele logistieke proces is afkomstig van de intermodale hub. De intermodale terminal is een grote structuur die technische en administratieve diensten omvat en de kantoren van grote exploitanten die zich bezighouden met gecombineerd vervoer.

Samenvatting:
Het logistieke management kan slechts voor 100% functioneren als er een automatisch gegevens verzamelsysteem is, ZONDER DAT HET MET DE HAND WORDT BEHEERD. DOOR MENSELIJKE FOUTEN, kan die afleiding onjuiste of onvolledige gegevens weergeven. De elektronische verzegeling is een apparaat dat alle Logistieke Management diensten combineert.

De elektronische verzegeling is met zijn alomtegenwoordigheid de “sluitsteen”, zodat het hele proces automatisch zal werken in de transportlogistiek.

Voor meer info over elektronische verzegelingen, klik hier

Juli 2016, Luciano Grapsa