Onze eerste veertigste verjaardag: een mijlpaal dewelke iedereen in de LeghornGroup met trots ervaart. Een mijlpaal dewelke niet zou zijn uitgekomen zonder de vastberadenheid en inzet van alle mensen die op elk moment met ons hebben samengewerkt. Onze speciale dank gaat uit naar alle 11.000 klanten die met ons hebben gewerkt en zonder wie dit succes niet mogelijk is geweest.

We kijken ernaar uit om de volgende veertig jaar met hetzelfde enthousiasme tegemoet te gaan.

Bedankt voor uw jarenlange vertrouwen!

Luciano Grapsa – LeghornGroup President en CEO

Alex Le Clef – General Manager LeghornGroup-Benelux